Mesures Covid-19

Protocols de seguretat i higiene

Accedeixin amb mascareta, i guants si és possible, fins a l’habitació.

Higienitzar mans i guants a recepció.

Distància interpersonal:
2 metres.

Màxim 3 persones a recepció.

Dipositi els documents requerits a recepció (o per email).

Reculli la clau en check-in i accedeixi a l’habitació.

Fora de l’habitació faci servir mascareta, no toqui res.

Utilitza l’ascensor: només una persona amb mascareta.

Reculli els documents a recepció degudament higienitzats.

Mesures de seguretat que aplica l’hotel per protegir els clients i treballadors.

  • El nostre personal sempre treballa amb roba de treball i mascareta.
  • Higienitzem mans i guants en cada canvi d’estada, planta, etc.
  • Ventilació de les estades abans i després de la neteja fins a final de jornada.
  • Baieta i mopa noves / netes per netejar cada estada.
  • Després de cada neteja higienitzem l’habitació durant 2 hores i ventilem.
  • Es higienitzen totes les parts i superfícies més delicades: comandaments, manetes, poms, interruptors, terra, aixetes, baranes, passamans, ascensor, màquines expenedores, … Elements de contacte susceptibles.